Visa allastudier.se som: Mobil

Destinationer

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Destinationer

I kursen presenteras olika turismformer och deras effekter på mottagningsområdens samhällen och miljö. Avslutningsvis fokuseras olika management- och planeringssystem så som de tillämpas i olika destinationer. I alla delar av kursen ingår praktiska inslag som förmedlar grundläggande metodiska kunskaper för turismanalyser.Moment 1: Turismens former och effekter, 7,5 hpMoment 2: Destinationer, 7,5 hp

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Umeå universitet