Visa allastudier.se som: Mobil

Digital kretsteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
4.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Digital kretsteknik

Kursen behandlar grunder i digitalt logiskt tänkande, hur digitala system fungerar i grund och botten samt verktyg för att designa digitala system. Moment som behandlas är logisk matematik, kombinatoriska funktioner, sekvensfunktioner samt analys och syntes av digitala funktioner. Vidare behandlas grindar, vippor och andra speciella digitala kretsar samt programmerbar logik (översiktligt).
Kursen innehåller jämförbara andelar praktiskt handhavande och teoretisk förståelse.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet