Visa allastudier.se som: Mobil

Digital medieproduktion 1

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
30 hp
Heltid

Digital medieproduktion 1

Moment 1. Interaktionsdesign för digitala medier, 10 högskolepoängDigital Media and Interaction Design, 10 creditsI detta kursmoment introduceras interaktionsdesign för digitala medier som kunskapsområde och profession. Momentet behandlar därvidlag teoretiska och metodologiska frågeställningar om design och människa-datorinteraktion, med fokus på designarbetet och dess process vid utvecklandet av digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom utveckling och utvärdering av prototyper. Under kursmomentet introduceras även teoretiska begrepp och ramverk för analys och förståelse av digitala medier och medieprodukters uppbyggnad.Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoängGraphic Design and Image Processing, 7,5 creditsKursmomentet introducerar till grundläggande kamerateori, grafisk formgivning, digital bildredigering och komposition. Under momentet tillämpas ett tekniskt perspektiv på vektorbaserad- och pixelbaserad grafik i relation till digital media. Detta kommer exempelvis i uttryck genom design av grafiska användargränssnitt.Moment 3. Webbutveckling, 12,5 högskolepoängWeb Development, 12,5 creditsKursmomentet behandlar hur interaktionsdesign kan omsättas till webbaserade medieproduktioner. Stor vikt läggs vid förståelse och användning av HTML5, CSS och JavaScript. Under momentet behandlas interaktion och animering med olika media i form av text, ljud och bild med gällande riktlinjer för användarupplevelse. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Hitta till utbildaren

Umeå universitet