Visa allastudier.se som: Mobil

Digital medieproduktion 1

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
30 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Digital medieproduktion 1

Moment 1. Interaktionsdesign för digitala medier, 7,5  högskolepoängThe Digitalization of Society, 7,5 creditsKursmomentet beskriver hur den omfattande digitaliseringen av samhället som pågått sedan 1940-talet kan förstås på ett mer övergripande plan. Momentet behandlar informationsteknikens utveckling och dess roll i digitaliseringen av samhället, samt teknikens och digitaliseringens effekter på individ, organisation och samhälle. Vidare orienterar momentet om universitet och universitetsstudier i allmänhet liksom vetenskap, särskilt informatik och samhällsvetenskap. Under momentet stiftar studenterna bekantskap med olika tillämpningar av informationsteknik.Moment 2. Grafisk formgivning och bildredigering, 7,5 högskolepoängGraphic Design and Image Processing, 7,5 creditsKursmomentet introducerar visuell kommunikation i teori och praktik. Momentet fokuserar i huvudsak på förståelse och gestaltning av designprinciper inom grafisk formgivning och bildredigering. Studenten utvecklar grundläggande praktiska färdigheter i relevanta verktyg.Moment 3. Webbutveckling, 15 högskolepoäng Web Development, 15 creditsKursmomentet omfattar grundläggande principer, standarder och metoder inom webbutveckling. Vidare lär sig studenten framtagandet av prototyper, utvärderingsmetoder och gränssnittsdesign som grund för utveckling av webbplatse

Förkunskaper

Grundläggande behörighet + Matematik B, Samhällskunskap A. Eller: Matematik 2a / 2b / 2c, Samhällskunskap 1b / 1a1+1a2

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: