Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Diskret modellering

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Klassrum

Diskret modellering

Kursen är indelad i två moment.

Moment 1 (4,5 hp): Teori.

Momentet behandlar teorin för diskret modellering, från problemställning och val av modell, via specifik modellformulering och implementation, till utvärdering av modellens lämplighet och effektivitet.

Momentet inleds med allmän teori för uppställande av heltalsprogram utifrån en problembeskrivning, och allmän teori för SAT-formuleringar av optimerings- och beslutsproblem. I anslutning till detta behandlas komplexitetsteori och den generella teorin för polynomiell reduktion från ett problem till ett annat. Heltalsformuleringar och SAT-formuleringar sätts sedan i relation till olika klasser av grafmodeller, särskilt flödesproblem, matchningar, kortaste vägen, graffärgning, och handelsresandeproblemet. Både exakta och heuristiska metoder studeras med avseende på effektivitet. Därefter studeras storskaliga konkreta exempel på tillämpad diskret modellering, och en introduktion till informationssökning inom området diskret modellering ges. Teorimomentet avslutas med en introduktion till simulering med hjälp av slumpmässiga scenarier.

Moment 2 (3 hp): Laborationer.

Momentet behandlar implementation av diskreta modeller, och jämförelser mellan olika formuleringar vad gäller deras beräkningsmässiga effektivitet. Vidare implementeras simuleringsmetoder för diskreta modeller.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp inkluderande 15 hp i programmeringsmetodik, en kurs i linjär programmering, en kurs i heltalsprogrammering på avancerad nivå samt en grundkurs i matematisk statistik eller motsvarande kunskaper. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Diskret modellering

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön