Visa allastudier.se som: Mobil

Energieffektivisering

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Energieffektivisering

Kursens behandlar energieffektivisering i byggnader och processer och avslutas med ett självständigt projektarbete som utgör ett viktigt inslag i kursen. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera en byggnads termiska prestanda baserat på beräkningar och/eller mätdata, samt kunna redogöra för olika energieffektiviserings åtgärdar och konsekvenser av dessa utifrån energi, ekonomi etc. Kursen ger kunskaper inom dimensionering och reglering av inneklimatinstallationer. Innehållet i kursen bygger vidare på tidigare kurser i energiteknik och byggteknik med fördjupning avseende framförallt systemtänkande och ekonomisk analys samt i att planera, genomföra och analysera ett självständigt arbete.
Kursen är uppdelad i två moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Projekt, 7 hp (Project, 7 ECTS).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 90 hp tidigare studier inkluderat Värme och ventilationsteknik, 7.5 hp eller Installationsteknik 7.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.
 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet