Visa allastudier.se som: Mobil

Energieffektivisering i byggnader

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Energieffektivisering i byggnader

Kursen behandlar byggnaders energianvändning och kopplingen till energiförsörjningssystem med beaktande av systemtänkande. De studerande skall tillägna sig fördjupade kunskaper om byggnaders energianvändning samt kunna analysera och värdera olika energieffektiviserande åtgärder utifrån en hållbarhets perspektiv. Kursen ger fördjupade kunskaper inom dimensionering och projektering av inneklimatinstallationer.
Kursen är uppdelad i tre moment:
1. Teori, 8 hp (Theory, 8 ECTS);
2. Laboration och inlämningsuppgifter, 1 hp (Laboratory, 1 ECTS);
3. Projekt, 6 hp (Project, 6 ECTS).

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 90 hp tidigare studier, inkluderat Värme och masstransport I, 10.5 hp eller motsvarande.
Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet