Visa allastudier.se som: Mobil

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems B

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Entrepreneurship and Enterprise Resource Planning Systems B

Kursen introducerar entreprenörskap som fenomen och kunskapsområde. Målet är att utveckla kunskap om och förståelse för entreprenörskap och affärsutvecklingsprocesser. Under momentet behandlas entreprenörskapsbegreppet och kunskapsområdets framväxt. Begreppet problematiseras och områdets multidisciplinära karaktär belyses. Kursens fokus är entreprenörskap i relation till affärsutveckling i form av etablering av nya företag och förnyelse av befintliga företag. Entreprenörskapet manifesterar sig i konkret affärsverksamhet. Som ett led i kursen integreras företagandets olika aspekter, inklusive hållbarhet, genom att tidigare förvärvade kunskaper inom ämnet utnyttjas för att utveckla en affärsidé som konkretiseras i en affärsplan.

Förkunskaper

Företagsekonomi med internationell inriktning A 30 hp eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet