Visa allastudier.se som: Mobil

Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Estetiska ämnen C - inriktning musikproduktion

Kursen syftar till en vetenskaplig och konstnärlig fördjupning inom området musikproduktion. En vetenskaplig uppsats kombinerat med en konstnärlig gestaltning planeras, genomförs och presenteras slutligen i form av en digital eller analog konsert/föreställning eller presentation. Arbetet ska omfatta vetenskapliga och estetiska teorier vilka problematiseras och kritiskt granskas. Dessutom ska någon, eller några, av faktorerna makt, genus, miljö, klass eller etnicitet beaktas.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt minst 60 hp inom området musikproduktion eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet