Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete för civilingenjörsexamen i teknisk datavetenskap

Det självständiga arbetet ska utföras inom ett delområde av datavetenskapen och ska visa att studenten kan applicera och utveckla kunskap förvärvad under programstudierna.Moment 1. Självständigt arbete (28 hp) Examensarbetet utförs som ett självständigt arbeta antingen inom ett forskningsprojekt vid universitetet eller inom ett utvecklingsprojekt i samarbete med en extern partner. Examensarbetet måste innehålla problemlösning i vid mening, och innebära ämnesmässig fördjupning i förhållande till kurser som studenten tidigare läst. Arbetet får inte enbart bestå av rutinmässig programmering. Examensarbetet ska relatera det valda temat till existerande vetenskapliga ståndpunkter och resultat samt dokumenteras i en vetenskaplig rapport tillsammans med det övriga arbetet.Moment 2. Presentation (2 hp) Examensarbetet presenteras skriftligt i rapportform samt muntligt i disputationsform. Studenten skall även förbereda en opposition och genomföra denna på ett annat examensarbete. 

Förkunskaper

Univ: För tillträde till kursen krävs att studenten uppfyller övriga examenskrav dvs har 270 hp totalt och uppfyller samtliga krav under rubrik "4.3 Övriga krav" i examensbeskrivningen (http://www.student.umu.se/examen/bestammelser/). I undantagsfall kan dispens ges av programansvarig för civilingenjörsprogrammet i teknisk datavetenskap. Beroende på examensarbetets inriktning kan krav på särskilda förkunskaper krävas.Svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier samt Engelska A/5. Krav på svenska gäller endast om utbildningen ges på svenska.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön