Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
60 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2024
2023-10-15

Umeå
Höst 2023

Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.

Förkunskaper

Univ: 180 hp, varav Akvatiska ekosystem, 7,5 hp, Akvatisk biogeokemi,7,5 hp och  Analys av fältdata  15 hp samt ett examensarbete på kandidatnivå, alternativt Analys av miljöförändringar 15 hp och Terrester biogeokemi 15 hp samt ett examensarbete på kandidatnivå.  Engelska 6 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier (om kursen ges på svenska).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Examensarbete i geovetenskap avseende masterexamen

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön