Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
30 hp
Heltid

Examensarbete i kemi avseende magisterexamen, 30 hp

Den studerande skall fördjupa sina kunskaper i kemi, utveckla sin förmåga att tillämpa de kunskaper som förvärvats under studietiden, samt träna sig i att självständigt genomföra och redovisa en större uppgift. Uppgiften skall vara av forskningsliknande karaktär. Studenten skall aktivt delta i planeringen av projektet, självständigt lösa uppgiften, dokumentera samt redovisa resultat både skriftligen och muntligen. Den skriftliga rapporten skall innehålla en populärvetenskaplig sammanfattning där även samhälleliga och etiska aspekter berörs. I kursen ingår också att kritiskt granska och utföra en opposition av ett examensarbete på avancerad nivå.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Biofysikaliska-kemiska koncept (5KE145) och Avancerade experimentella kemiska verktyg (5KE144), eller motsvarande.Engelska A/5 eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet