Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
30 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i medicinsk strålningsfysik

Kursen fördjupar kunskaperna inom området medicinsk strålningsfysik samt ger träning i att planera, genomföra samt muntligt och skriftligt redovisa ett självständigt projekt. Projektet innebär normalt arbete i en miljö med yrkesverksamma sjukhusfysiker och annan vårdpersonal för att samtidigt stärka den blivande yrkesrollen. Projektet kan även genomföras på ett företag med nära anknytning till området. I kursen ingår även att kritiskt granska ett annat aktuellt examensarbete.

Förkunskaper

Univ: Medicinsk orientering  5 hp eller Medicin för ingenjörer 6 hp, Strålningsbiologi och strålskydd 7,5 hp, Bildgivande kärnspinnresonans och ultraljud 7,5 hp, Röntgenteknik 7,5 hp, Nukleärmedicinsk teknik 7,5 hp), Tillämpad dosimetri 5 hp och Radioterapi 5 hp, eller motsvarande. Engelska A/5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet