Visa allastudier.se som: Mobil

Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Examensarbete i miljövetenskap, för magisterexamen

Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig undersökning inom ämnet genom att tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studierna. Detta sker under former som liknar den blivande yrkesrollen. I kursen ingår också att granska och kommentera ett liknande arbete.Moment 1, Projektbeskrivning enligt instruktioner, 1 hpMoment 2, Utförande och redovisning, 14 hp

Förkunskaper

Univ: Kursen Omställning till ett hållbart samhälle samt ett examensarbete inom miljövetenskap, miljö- och hälsoskydd, geovetenskap/naturgeografi eller biologi. Engelska B/6.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet