Visa allastudier.se som: Mobil

Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Existentiella frågor inom vård och omsorg - kreativa förhållningssätt

I kursen behandlas existentiella frågor inom ansvarsområdet vård- och omsorg. Teoretiska grunder för existentiellt hälsofrämjande arbete introduceras utifrån filosofiska, religiösa och kreativa perspektiv, där även den existentiella hälsan berörs. Teori och metod för kreativa förhållningssätt introduceras samt teorier som omfattar krishantering och stödjande interventioner vid existentiell problematik studeras. Vidare behandlas betydelsen av arbete med värdegrund inom arbetsplats/organisation. Studenten genomför ett teoretiskt projektarbete under kursen. Även kritisk granskning av vetenskaplig litteratur ingår samt att studenten reflekterar över sin egen roll och hur samverkan kan ske i existentiella frågor mellan vårdgivare och organisationer.

Förkunskaper

Grundläggande högskoleutbildning om minst 90 hp inom ett humanistiskt, medicinskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde eller motsvarande, vari ingår ett självständigt arbete om minst 7,5 hp. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.