Visa allastudier.se som: Mobil

Experimentell design och multivariat dataanalys

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Experimentell design och multivariat dataanalys

Kursens mål är att ge den studerande kännedom om de kemometriska metoder som används inom industrin och göra den studerande väl förtrogen med de vanligaste av dessa.
Efter genomgången kurs skall den studerande kunna:
- planera experiment där många variabler påverkar utfallet
- tillämpa multivariat dataanalys inom energiteknik och processkemi, såsom design och optimering av energitekniska processer och system, analys av processdata och driftsoptimering, parameterstudier och känslighetsanalyser.

Förkunskaper

Univ: För tillträde till kursen krävs Energiteknisk kemi I 7,5hp (5KE040) och Energiteknisk kemi II 7,5 hp (5KE090) samt Statistik för teknologer 7,5 hp (5MS008), eller motsvarande kunskaper.Engelska A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier om utbildningen ges på svenska.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet