Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Extemporetillverkning av läkemedel

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
7.5 hp
Heltid
Distans

Extemporetillverkning av läkemedel

Under kursen fordjupar studenten sina kunskaper om framstallning och kontroll av extemporelakemedel. Kursen inleds med en genomlysning av centrala regelverk och myndighetskrav som styr tillverkning och kvalitetssakring av extemporetillverkade lakemedel for att studenten ska kunna inforskaffa en forstaelse for de krav pa kvalitetsgaranti som stalls vid extemporetillverkning av lakemedel. Under kursen behandlas utformning och tillverkning av lakemedelsformer for oral, kutan och rektal administrering samt vissa sterilt tillverkade lakemedel for parenteral och okular administrering. Betydelsen av olika framstallningstekniker och fysikalisk-kemiska egenskaper hos de ingaende amnena diskuteras med sarskild fokus pa lakemedelsprodukternas hallbarhet och blandbarhet. Olika hallbarhetsperspektiv kopplade till tillverkning av extemporelakemedel samt berakningar av hallbarhetstider for extemporetillverkade lakemedel inkluderas aven.

Studenten ska aven erhalla grundlaggande teoretiska kunskaper om radioaktiva lakemedel, deras framstallning, egenskaper och anvandning. Stor tyngd laggs pa kursens praktiska laborativa moment under vilka icke-sterila (kapslar, orala pulver, salvor, suppositorier, emulsioner, losningar och geler) och sterila extemporeberedningar (injektioner, infusioner, TPN-produkter och ambulatoriska system) framstalls enligt gangse tillverkningsrutiner. Vid framstallningen av extemporelakemedel behandlas olika framstallningstekniker sa som rena rumsteknik, iordningstallande av cytostatika och radiofarmaka samt steriliseringstekniker med tillhorande kvalitetskontroll. Kursens innehåll är utformat för att ge möjlighet till behörighet för extemporetillverkning av läkemedel.

Kursen är nätbaserad. Undervisningen bedrivs i form av föreläsningar (de flesta i form av videoföreläsningar), självstudier, fördjupningsuppgifter, seminarier, övningar och laborationer. Eftersom kursen är nätbaserad bedrivs största delen av studierna i hemmet eller motsvarande. Laborationerna äger rum i Umeå. I kursen ingår en skriftlig och muntlig uppgift och en skriftlig reflektionsuppgift. Obligatoriska moment är laborationer i Umeå, skriftlig och muntlig uppgift och skriftlig reflektionsuppgift.

Förkunskaper

Introduktionskurs i farmaci 5 hp, Statistik för farmaceuter 3 hp, Farmaceutisk kemi 15 hp, Biomedicinsk vetenskap I 14,5 hp, Biomedicinsk vetenskap II 22,5 hp, Farmakologi för farmaceuter 15 hp, Läkemedelskemi 4,5 hp, Galenisk farmaci 10,5 hp, Farmakokinetik 6 hp, Farmakoterapi 13,5 hp, Vetenskapliga metoder för värdering av läkemedel 10,5 hp samt genomgångna kurser i Naturprodukter och kosttillskott 4,5 hp, Farmaceutiska praxis med författningar 4,5 hp samt Egenvårdsrådgivning och läkemedelskommunikation 6 hp  eller motsvarande. Alternativt krävs 60 hp inom ämnet farmaci samt kurser inom farmaceutisk kemi och galenisk farmaci eller receptarie- eller apotekarexamen.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Extemporetillverkning av läkemedel

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön