Visa allastudier.se som: Mobil

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Förändrad markanvändning ur rättsligt perspektiv

Denna kurs behandlar juridiska aspekter på tillskapandet av detaljplaner och andra planer av betydelse för byggande och markanvändning. Kursen omfattar såväl planlagstiftning som den del av miljörätten som har betydelse vid användning av fastigheter för olika ändamål. Tyngdpunkten ligger på de rättsliga förutsättningarna för utformandet av planer, men även de processer genom vilka de kommer till och kan överklagas kommer att behandlas, dvs. regleringen av förfarandet.

Förkunskaper

Univ.: Minst 90 hp inom arkitektur, biologi, byggteknik, ekonomi, fysisk planering, geografisk informationsteknik (GIS), geovetenskap, kulturgeografi, miljöskydd, miljövetenskap, miljövård, naturgeografi, lantmäteri, rättsvetenskap, samhällsbyggnadsteknik, samhällsplanering, skogsvetenskap, väg- och vattenbyggnad eller motsvarande huvudområden vari ingår självständigt arbete om minst 15 hp samt Rättsvetenskap med inriktning mot fastighetsrätt, 15 hp (kan ingå i 90 hp rättsvetenskap) eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkända resultat för kurserna T 3 – Civilrätt, 30 hp, och T 4 – Förvaltningsrätt, miljörätt och skatterätt, 30 hp,  eller motsvarande. Dessutom krävs engelska 5 och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet