Visa allastudier.se som: Mobil

Förändringsledarskap i omvårdnadsarbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
3 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Förändringsledarskap i omvårdnadsarbete

Kursen behandlar sjuksköterskans självständiga roll som ledare i förändringsarbete. Aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete inom vård studeras. Vidare studeras modeller och metoder för förändringsarbete, förändringsledarskap samt verktyg för förändringsarbete och betydelsen av att mäta effekt. Att leda i förändring innebär även att känna till olika mekanismer som utlöses när människor interagerar med varandra i ett förändringsarbete. Därför innehåller kursen även kunskap om struktur, kultur och motivation i ett förändringsarbete. Kursdeltagarna tränar med hjälp av teorier och modeller på att förstå och formulera strategier för förändringsarbete samt att identifiera faktorer som påverkar förändringsarbete. De studerar även klinisk verksamhet och lägger grunden för ett konkret förändrings- och utvecklingsarbete samt granskar den egna rollen i arbetet.

Förkunskaper

Sjuksköterske- eller röntgensjuksköterskeexamen samt yrkesverksamhet som sjuksköterska/ röntgensjuksköterska motsvarande minst 12 månader heltid. Engelska B/Engelska 6 och Svenska B/Svenska 3 eller motsvarande. Undantag från språkkrav beviljas för den som har behörighetsgivande examen från svenskt universitet/högskola.