Visa allastudier.se som: Mobil

Förbränningsteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Förbränningsteknik

Kursen behandlar olika förbränningstekniker för fasta, flytande och gasformiga bränslen. Olika typer av pannor studeras, dess konstruktion, reglering och tillämpningar för värme och kraftvärmeproduktion. I kursen ingår även tekniker för rökgasrening.
Kursen är uppdelad i två moment, ett teorimoment (Theory) om 6 hp, och ett laborationsmoment (Laboratory work) om 1.5 hp.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Energiteknik 2 för energiingenjörer, 15 hp (5EN064) eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet