Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
7.5 hp
Deltid
Distans

Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete

Kursen riktar sig till polisanställda och andra yrkesgrupper med professionell anknytning till polisiär verksamhet och till personer som vill fördjupa sina kunskaper i polisiärt arbete. 

Kursen ger en bred orientering i samhällsvetenskapliga metoder som kan användas för att undersöka frågeställningar, med särskilt fokus på områden inom rättsväsendet. För att du ska få en fördjupad förståelse för metodologi får du vägledning i hur du kan välja metod och i att praktiskt analysera de data som blir resultat av en undersökning. Vi går igenom hur man kan bearbeta olika slags insamlat material och vilken typ av kunskap metoderna producerar, samt hur kvantitativa och kvalitativa angreppssätt på frågeställningar kan användas var för sig eller tillsammans. Metodansatserna behandlas med koppling till aktuell forskning och centrala metodologiska begrepp.  

I den kvantitativa delen tas det upp exempel på analyser med både primära och sekundära data eftersom sekundära data är vanligt förekommande och används inom detta fält.  Fokus ligger på statistiska analyser med två eller flera variabler som kan användas på grupp- eller individnivå när man arbetar med forskningsfrågor som är av beskrivande eller förklarande karaktär. I den kvalitativa delen fokuserar vi på några analysmetoder av intervjumaterial, policytexter och rättsligt material för att ge en fördjupad förståelse kring ett studerat fenomen. Metodologiska ansatser diskuteras utifrån dess styrkor och svagheter och hur de kan kombineras i mer omfattande eller tvärvetenskapliga forskningsprojekt. 

Kursen bygger på att du själv är aktiv och tar ansvar för din inlärning. Du förväntas också delta i seminarierna och i övningarna, som genomförs både individuellt och i grupp.  

Eftersom kursen är helt nätbaserad krävs det att du har tillgång till dator, webbkamera, headset med mikrofon och god internetuppkoppling.  

Kursen ingår i Magisterprogrammet i polisiärt arbete men kan också läsas som fristående kurs.

Förkunskaper

90 hp på grundnivå, varav minst 15 hp ska utgöras av ett självständigt arbete, i något av huvudområdena polisiärt arbete, pedagogik, idrottspedagogik, statsvetenskap, rättsvetenskap, rättssociologi, socialt arbete, sociologi, kriminologi, psykologi, eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Fördjupning inom vetenskaplig metod i polisiärt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön