Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande biokemi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Deltid

Grundläggande biokemi

Kursen ger kunskap om proteiner och enzymers struktur och funktion liksom om cellens uppbyggnad. Kursen omfattar även nukleinsyrors uppbyggnad och molekylära mekanismer för överföring av genetisk information i cellen liksom en översikt av biotekniska tillämpningar. Den laborativa delen av kursen belyser de centrala delarna av teorin och innefattar grundläggande biokemiska metoder. Laborationsavsnittet innehåller rening av protein och nukleinsyra, karakterisering och analys av protein samt kloning och expression av genetisk information.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Kemins grunder (5KE016 15 hp) eller Kemins grunder med miljö- och samhällsperspektiv (5KE105 15 hp) eller motsvarande.