Visa allastudier.se som: Mobil

Grundläggande tvådimensionell formgivning

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid

Grundläggande tvådimensionell formgivning

Kursen är en första orientering i designämnets konstnärliga, kreativa och praktiska sidor, med fokus på traditionell tvådimensionell formgivning och konsthantverk (exempelvis grafik, typografi, fotografi, teckning m.m.).Under kursens gång bygger studenten en personlig portfölj med arbetsprover för att till exempel kunna söka designutbildningar och/eller andra konstnärligt baserade utbildningar eller yrken.Efter genomgången kurs skall den studerande kunna: - redogöra för och tillämpa olika tekniker inom tvådimensionell design - redogöra och förklara grundläggande begrepp inom grafisk form, färg och tvådimensionell formlära - experimentera med tvådimensionella formelement för att uppnå ett personligt uttryck - analysera och diskutera olika stilepoker och relatera det till en samtida kontext

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Hitta till utbildaren

Umeå universitet