Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsa, miljö och hållbarhet

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsa, miljö och hållbarhet

Målet med kursen är att fördjupa förståelsen för hur hälsa samspelar med globalisering och miljöförändringar, och hur hållbara lösningar kan utvecklas på lokal och global nivå för att möta framtidens utmaningar. Kursens olika delar innefattar:

• Processer och ramverk inom miljö- och klimat politik
• Miljöepidemiologi
• Hälsokonsekvensanalys
• Klimatanpassning
• Hälsoperspektiv på klimatpolicy

Innehållet belyser miljöförändringar beroende på mänskliga och naturliga orsaker, och avhandlar hur kunskap & lösningar tas fram i ett samspel mellan olika aktörer. Initialt kommer kursen behandla hur världen och miljön förändras, därefter fokuseras på övergripande policy och hållbarhetsprocesser, för att sedan övergå i teori och metoder för miljöepidemiologiskt arbete och hälsokonsekvensbeskrivningar
 

Förkunskaper

För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap, samt En B/6.

 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet