Visa allastudier.se som: Mobil

Hälsoekonomi D24

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Hälsoekonomi D24

Kursen består av fem delar, varav en handlar om hälsorelaterade försäkringar och en annan om sambanden mellan nyttjandet av hälso- och sjukvård och hälsa, samt problem med att mäta dessa samband. En tredje del av kursen handlar om kostnader för hälso- och sjukvård och hur dessa kan begränsas, medan en fjärde del fokuserar på hälsoekonomiska frågeställningar kring läkemedel. På den femte delen avhandlas artiklar om hälsobeteenden.

Förkunskaper

90 hp i nationalekonomi, varav 30 hp på C-nivå (G2F), inklusive examensarbete omfattande 15 hp, eller motsvarande. Matematik för ekonomer I D7, Ekonometri I D12 samt Mikroekonomisk analys I D25, eller motsvarande. Dessutom krävs Engelska 6/B från gymnasiet, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet