Visa allastudier.se som: Mobil

Högre kognitiva funktioner

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Höst 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2020-01-14

Högre kognitiva funktioner

Kursen behandla aktuell teori och empiri rörande högre kognitiva funktioner med fokus på mentala kontrollfunktioner. Dessa kontrollprocesser, som ibland kallas exekutiva funktioner, antas utgöra basen för målinriktat beteende och förutsätta planering och samordning av komplexa intentioner. Denna typ av kognitiv kontroll är också ett centralt inslag i högre mental aktiviteter, inklusive abstrakt tänkande och problemlösning, autobiografiskt minne, självbild och socialt samspel, och många neuropsykiatriska symptom antas vara relaterade till brister i exekutiv kontroll.Kursen förmedlar även kunskaper om relationen mellan olika typer av högre kognitiva funktioner med fokus på exekutiva funktioner, beslutsfattande och metakognition. Ett annat syfte med kursen är att klargöra samspelet mellan emotionell och kognitiv kontroll och deras underliggande neurala mekanismer. Kursen syftar också till att ge kunskap om individuella och åldersrelaterade skillnader i högre kognitiva funktioner.Förväntade studieresultatEfter kursen skall studenten ha fördjupad kunskap om: - begreppsvaliditet och mätproblem - exekutiva funktioner och deras relation till andra högre kognitiva funktioner - relationen mellan kognitiv och emotionell kontroll - utveckling av exekutiva kontrollfunktioner

Förkunskaper

Univ: Antagen till masterprogrammet i kognitionsvetenskap eller 90 hp inom ett huvudområde varav minst 15 hp kognition. Språkkunskaper i Engelska motsvarande En B

Hitta till utbildaren

Umeå universitet