Visa allastudier.se som: Mobil

Hot Team - innovationsprojekt

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Hot Team - innovationsprojekt

I kursen ska den studerande utföra ett produkt/tjänstedesign-utvecklingsprojekt i tvärvetenskapliga team med studenter från olika institutioner och utbildningsprogram. Projekttillämpningen genomförs med kandidatprogrammet i industridesign på Designhögskolan och genomsyras i hög grad av ”Design Thinking”.Målet är att den studerande ska få insikt i innovativt team arbete med fokus på tvärvetenskapligt samarbete och innovationsfrågor.Den studerande ska genom praktiskt tillämpning utföra ett tillämpningsprojekt i ett tvärvetenskapligt team i samarbete med externt företag, organisation eller myndighet. Den studerande ska reflektera över och tillämpa gruppmekanismer och individuella faktorer som påverkar innovationsnivån för sin egen del och för teamet samt även reflektera över skillnader mellan projektarbete och tvärvetenskapliga teamarbeten.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs minst 120 högskolepoäng.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet