Visa allastudier.se som: Mobil

HR-arbete i teori och praktik

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Distans
15 hp
Deltid
Distans
Startdatum: Vår 2021 - Distans
Sista ansökan: 2020-10-14

HR-arbete i teori och praktik

Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl. a olika aspekter av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, grupper och individer.I kursen ges en övergripande orientering till HR-arbete (Human Resources Management) såväl nationellt som internationellt. Kursen behandlar särskilt strategiskt personalarbete och lärande (i) organisationer. Kursen introducerar vidare teoretiska verktyg som sedan tillämpas i ett praktiskt inriktat case-arbete. I kursen problematiseras också HR-funktionens arbete med mångfaldsfrågor i vid mening samt personalstrategiska utmaningar för organisationer ur ett förändringsperspektiv.Moment 1: HR: teorier, begrepp och praktiskt HR-arbete, 7,5 hpHR: Theories, concepts and HR work in practice, 7,5 creditsMomentet introducerar teorier och modeller som fungerar som verktyg för analys av HR-arbete. HR’s roll diskuteras och problematiseras i relation till andra organisatoriska roller och funktioner. I momentet diskuterar också hur olika aktörer påverkar personalstrategiskt arbete såväl operativt som strategiskt.Moment 2: Förändringsarbete ur ett HR-perspektivWorking with organizational change from a HR-perspective, 7,5 creditsMomentet fokuserar de personalstrategiska utmaningar som kan uppstå i företag och organisationer i samband med förändringsarbete. Betydelsen av omvärldsbevakning och företags och organisationers relation till en omgivande kontext problematiseras samt hur denna kontext inverkar på HR-arbetets fokus och innehåll. Under momentet genomförs en empirisk studie som fokuserar förändringsarbete i en av studenten egen vald HR-kontext. Som en förberedelse för den empiriska studien ges en kortare introduktion till kvalitativ metodologi vetenskapligt skrivande. 

Förkunskaper

Grundläggande behörighet

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för HR-arbete i teori och praktik

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: