Visa allastudier.se som: Mobil
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Hydraulik

I kursen behandlas komponenter och system för hydraulik. Tonvikten läggs i första hand på att skapa förståelse för hur hydrauliska system är uppbyggda och fungerar för mobil hydraulik. I kursens hydromekanikavsnitt behandlas vätskors egenskaper, strömning i rör och spalter samt tryckstötar. I avsnittet om komponenter ingår pumpar, motorer samt ventiler av olika slag, såsom riktnings-, tryck och flödesventiler. I avsnittet om systemlösningar behandlas konstanttrycksystem, lastkännande system och servosystem.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs Styr- och reglerteknik 7,5 hp (5EL099) eller motsvarande

Hitta till utbildaren

Umeå universitet