Visa allastudier.se som: Mobil

Immunologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
9 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Immunologi

Kursen består av två moment
 
Moment 1: Teori 6 hp
Moment 2: Laboration 3 hp
 
Detta är en grundläggande kurs i immunologi, där immunsystemets funktion och aktivering vid stimulering presenteras. Molekyler och celler som är centrala för immunsystemets funktion gås igenom. Immunsystemets reaktion mot olika patogen tas upp, inklusive betydelsen av vilken vävnad eller vilket organ som är inblandat. Grundläggande mekanismer bakom immunsystemets betydelse för autoimmunitet, transplantation samt överkänslighet inklusive allergi behandlas. Laborationer som innefattar olika immunokemiska tekniker genomförs.

Förkunskaper

20 hp i kemi varav minst 5 hp i biokemi, alternativt 20 hp från en kombination av kurser i kemi och fysik och/eller matematik, varav minst 5 hp i biokemi; 60 hp i biomedicin/biologi, innehållande mikrobiologi, genetik och molekylärbiologi, varav minst 15 hp i cellbiologi och 3 hp i grundläggande immunologi eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet