Visa allastudier.se som: Mobil

Informationsvetenskaplig teori

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Informationsvetenskaplig teori

Kursens syfte är att fördjupa de studerandes kunskaper om informationsvetenskaplig forskning. Inom ramen för kursen kommer vi att granska central informationsvetenskaplig empirisk forskning, samt viktiga informationsvetenskapliga teorier och begrepp. Litteraturen som behandlas under kursen belyser både kontextuella och individuella förklaringsmodeller, samt olika perspektiv på vad som är syftet med ämnet informationsvetenskap. Kursen inleds en genomgång av individorienterade informationsvetenskapliga modeller och fortsätter med en granskning av de sociala nätverkens betydelse för individens tillgång till information. Kursen avslutas med ett närmare studium av forskning som bedrivs med ett domänanalytiskt och dokumentorienterat perspektiv.

Förkunskaper

Kandidatexamen med inriktning mot biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande samt EnA/5 och SvB/3 för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet