Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Distans
15 hp
Heltid
Distans

Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

Kursen behandlar historiska perspektiv på kapitalismens utveckling - det idag dominerande systemet i världsekonomin - med perspektiv och exempel från senmedeltid till idag. Den historiska dynamiken mellan kapital, produktion, miljöpåverkan och institutioner utforskas över tid, liksom statens och företagens roll. Vidare identifieras och analyseras faktorer bakom ekonomisk tillväxt, globalisering och hållbarhet där de grundläggande mekanismerna och konsekvenserna av den kapitalistiska utvecklingen står i fokus. I kursen utforskas frågor om kapitalismens betydelse för den moderna ekonomiska tillväxtens uppkomst, dess spridning och förekomsten av olika varianter av kapitalistiska system, inklusive perioder av globalisering. Samband mellan ekonomisk tillväxt, institutionell förändring och miljökonsekvenser ställer också frågor om huruvida kapitalismen har varit och kan vara långsiktigt hållbar. Kursen är indelad i fyra bredare teman: 1) Den moderna tillväxtens uppkomst; 2) Kapitalismens politiska ekonomi; 3) Kapitalism och hållbarhet; 4) Fördjupande individuellt arbete.

Efter avslutad kurs har de studerande uppnått

Fördjupad kunskap och förståelse:

1. Visa kunskap om och förståelse för faktorer bakom den moderna ekonomiska tillväxten och kapitalismens uppkomst.

2. Visa kunskap om och förståelse för konsekvenserna av den moderna tillväxten med avseende på hållbarhet.

3. Visa kunskap om och förståelse för förklaringar bakom olika kapitalistiska system i den globala ekonomin.

Fördjupad färdighet och förmåga:

4. Den studerande ska uppvisa förmåga att tillämpa teoretisk och empirisk kunskap för att kritiskt kunna analysera långsiktig ekonomisk förändring och tillväxtprocesser, inklusive institutionell förändring, globalisering och hållbar utveckling.

Värderingsförmåga och förhållningssätt:

5. Kunna kritiskt och självständigt identifiera och bedöma användbarheten av olika förklaringsmodeller och empiriska underlag för att undersöka ett ekonomiskhistoriskt problem inom ramen för kursens teman.

Förkunskaper

Univ: Studenten skall med minst godkänt resultat ha genomgått 90 hp inom nationalekonomi, kulturgeografi, sociologi, ekonomisk historia, statistik, företagsekonomi, rättsvetenskap, informatik, statsvetenskap eller motsvarande, varav fullgjort examensarbete omfattande 15 hp.Engelska A/6.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitetRecensioner

Det finns inga recensioner för Internationell ekonomisk historia (nivå 4)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön