Visa allastudier.se som: Mobil

Introduktion till diskret matematik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Introduktion till diskret matematik

I kursen behandlas funktioner, och hur dessa används vid enumeration, samt mer avancerade enumerationstekniker. En introduktion ges till egenskaper hos heltalen. Slutligen behandlas begreppen algoritm och komplexitet, och en rad exempel ges från grafteori och sorteringsproblem.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 7,5 hp matematik eller motsvarande kunskaper.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet