Visa allastudier.se som: Mobil

Kandidatprogrammet i industridesign

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
180 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-02-28

Kandidatprogrammet i industridesign

Industridesign är mer än formgivning, som industridesigner skapar du visioner som går att förverkliga. Att utveckla en produkt eller tjänst innebär en kreativ designprocess med människan i centrum, samtidigt som hänsyn tas till hållbar utveckling, företagets mål och marknadens behov. Under utbildningen arbetar du mycket i projekt, ofta i samarbete med företag, organisationer och myndigheter.

Förkunskaper

Grundläggande behörighet samt godkänt arbetsprov och intervju.

Examen & Intyg

Kandidatexamen

Hitta till utbildaren

Umeå universitet