Visa allastudier.se som: Mobil

Kärnfysik

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå

Kärnfysik

InnehållKursens ger grundliga teoretiska och experimentella kunskaper om atomkärnans egenskaper, radioaktiva nukliders produktion och sönderfall och ger en god grund för fortsatta studier inom kärn- och strålningsfysik och kärnenergiområdet.Kursen omfattar följande:Kärnmodeller, experimentella metoder för bestämning av kärnradien, dess laddnings- och materiefördelning. Kärnkrafternas räckvidd, kärnans bindningsenergi samt separationsenergier för neutroner och protoner.Vidare omfattar kursen olika typer av sönderfall, seriesönderfall och de ekvationer som beskriver dessa. Sönderfallstyper som behandlas är beta-minus, beta-plus, alfa, elektroninfångning, konversionselektroner, gammaemission, proton och neutron emission. Beta- och alfasönderfall behandlas teoretiskt. Absorption av atomära elektroner i kärnan. Överföring av kärnans överskottsenergi till atomära elektroner. Produktion av radionuklider, bromsstrålning, karakteristiska fotoner och Auger elektroner. Kursen ger också en introduktion till icke-förstörande studier av prover genom gammaspektroskopi. Vidare diskuteras fission och energiutvinning genom fission. Olika typer av acceleratorer, relevanta för kärnstudier, studeras inom kursen. I kursen behandlas också neutroner, deras roll vid fission samt vid produktion av radionuklider. I kursen ingår en obligatorisk laborationsdel.Kursen omfattar tre moment1. Teoridel, 2.5 hp2. Räknedel, 2.5 hp3. Laborationsdel, 2.5 hp

Förkunskaper

Univ: Kvantfysik 4,5 hp eller motsvarande

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön