Visa allastudier.se som: Mobil

Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå

Kemididaktik för ämneslärare för åk 7-9

Kursen ges som en programkurs för studenter inom ämneslärarprogrammet, men erbjuds även som fristående kurs vissa terminer och passar bra för yrkesverksamma för lärare som önskar fortbilda sig i kemididaktik.I kursen behandlas vad som karaktäriserar kemi som vetenskap och vad av detta innehåll som återfinns i skolans kurser på olika nivåer. Innehållet i läroplaner och kurs/ämnesplaner studeras och vilka motiv som ligger bakom urvalet diskuteras.Vilka svårigheter elever i grundskolan har att förstå viktiga begrepp inom kemiämnet studeras och benämningar som missuppfattningar, vardagsföreställningar och alternativa uppfattningar diskuteras. Hur undervisning som tar hänsyn till dessa svårigheter kan läggas upp behandlas genom att de studerande väljer ett område i skolans kurs, studerar vilka svårigheter den didaktiska forskningen beskriver att elever har inom detta område och ger förslag på upplägg av undervisningen.Undervisningen i de naturorienterande ämnena i grundskolan och i kemi i gymnasieskolan ska ge möjlighet för eleverna att delta i samhällsdebatten med anknytning till naturvetenskap. Hur undervisning för att uppnå detta mål kan läggas upp diskuteras. De studerande väljer en aktuell samhällsfråga med anknytning till kemiämnet och ger förslag på hur undervisning om denna fråga kan läggas upp.I kursen behandlas också säkerhetsföreskrifter vid laborativt arbete. Kursen ger även en introduktion i bedömning av elevers kunskapsutveckling i de naturvetenskapliga ämnena med såväl summativ som formativ bedömning.

Förkunskaper

Univ: Kurser om 15 hp i kemi, eller motsvarande.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön