Visa allastudier.se som: Mobil

Klimatförändringar (geovetenskap)

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (grundnivå)
Umeå
7.5 hp
Deltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Klimatförändringar (geovetenskap)

Klimatförändringar är vårt största globala miljöhot och det påverkar både oss människor och naturen runt oss, nu och i framtiden. Vilka konsekvenser får de? Vad kan vi göra åt dem? Många olika områden, till exempel naturliga och mänskliga orsaker till klimatförändringar, globala klimatmodeller och deras resultat, samt möjliga lösningar på problemet, integreras därför till en problembaserad kurs.Kursen handlar till stor del om regionala och globala klimat och klimatförändringar ur många olika synvinklar: hur har klimatet varit, hur är klimatet nu och hur kommer klimatet att bli? Kursen behandlar ingående både naturliga processer och mänsklig påverkan på klimatet.Olika metoder för att ta reda på hur klimatet har varit tas upp, liksom principerna för de globala klimatmodellerna som ligger till grund för klimatförutsägelserna.Globala kretslopp, som till exempel kolets kretslopp, tas upp under kursen. Kemiska förändringar i haven på grund av utsläpp av koldioxid ingår, liksom möjligheterna att använda världens skogar som en kolsänka för att bromsa ökningen av koldioxid i atmosfären.Biogeografi, det vill säga olika arters utbredning och framtida förändrade, kanske till och med utplånade, utbredningsområden behandlas också.I kursen tas också utvecklingen av internationella klimatavtal upp, som till exempel Kyotoprotokollet, och vilken roll dessa kan spela för att begränsa utsläppen.Läs gärna kursen som ett tema tillsammans med kursen i biologi med samma namn, de är gjorda för att kunna läsas parallellt och de kompletterar varandra.

Förkunskaper

Fysik A eller Fysik 1b1/1a (Områdesbehörighet 7/A7 med ett undantag)

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Klimatförändringar (geovetenskap)

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: