Visa allastudier.se som: Mobil

Klinisk fysiologi I

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-10-14

Klinisk fysiologi I

I kursen ingår tekniska principer vid bild- och signalbehandling, ultraljudsanvändning samt CT och MR vid diagnostik, kardiovaskulär fysiologi samt EKG-tolkning. Kursen behandlar respirationsfysiologi samt tolkning av spirometriundersökning inklusive flöde-volymskurva, njurfysiologi samt diagnostiska metoder vid njursjukdom. I kursen ingår även neurofysiologi samt grunderna för neurofysiologisk diagnostik samt grundläggande radiofysik och nuklearmedicinska metoder. Kursen behandlar även kvalitetssäkring inom  patientbunden diagnostik samt klinisk dokumentation.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs godkända kurser om 67 hp från biomedicinsk analytikerprogrammet, eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet