Visa allastudier.se som: Mobil

Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Distans
7.5 hp
Heltid

Kliniska prövningar och läkemedelsutveckling

Kursen behandlar kliniska prövningar för läkemedel och medicintekniska produkter. Kursen tar upp följande områden: läkemedelsutveckling (från preklinik till klinik, Fas I-IV, biverkningshantering), etik (lagar, prövningsnämnder), regelverk (ISO, CE, GMP, GCP), regulatoriska aspekter, kvalitetssäkring, statistik, genomförande (roller, ansvar, kravspecifikation, avtal, aktörer) och dokumentation (registrering, publicering, arkivering) av kliniska prövningar. Kursen kan läsas på distans eller på campus.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs 60 hp inom ämnet farmaci, biomedicin, omvårdnad, biomedicinsk laboratorievetenskap, molekylärbiologi eller kemi.