Visa allastudier.se som: Mobil

Kognitiv Neurovetenskap II

Umeå universitet
Sammanfattning
Grundnivå (Högskole- och Kandidatexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Kognitiv Neurovetenskap II

Kursens mål är att ge en översikt över modern kognitiv neurovetenskap. Kursens tyngdpunkt ligger inom neurovetenskaplig metodik och neurofysiologisk kunskap om kognitiva funktioner hos människan. Kursens huvudsakliga innehåll rör avancerade beteenden med avseende på planering, nyttjande av sensorisk information och exekutiv kontroll.

Förkunskaper

Följande kurser ”Perception” (7,5 hp), ”Kunskap och minne” (7,5 hp), ”Handling” (7,5 hp). ”Kognitiv neurovetenskap I” (7,5 hp) på det kognitionsvetenskapliga programmet eller motsvarande. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet