Hjälp oss att utse Sveriges bästa studentstad 2024 genom att göra en kort undersökning (1 min) 🎓

Kommersiell EU-rätt

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum

Kommersiell EU-rätt

Kursen syftar till fördjupade kunskaper om EU-samarbetets ekonomiska dimension. Inledningsvis belyses unionens ekonomiska regelverk ur ett ekonom-historiskt och integrationsteoretiskt perspektiv. Därefter studeras de centrala delarna av den inre marknadslagstiftningen; den fria rörligheten för varor, personer, tjänster och kapital. Avslutningsvis behandlas EU:s konkurrensrätt med inriktning särskilt på reglerna om offentlig upphandling, statsstöd och tjänster av allmänt ekonomiskt intresse.

Förkunskaper

Univ: 90 hp inom ett samhällsvetenskapligt huvudområde vari ingår ett självständigt arbete om minst 15 hp i huvudområdet, samt Grundläggande EU-rätt, 7,5 hp, (alt. Basic EU-law, 7,5 hp), eller 120 hp inom ramen för juristprogrammet vari ska ingå godkänt resultat för kursen T 1:2 - Konstitutionell rätt och EU-rätt, 15 hp, eller motsvarande. Basic EU-Law 7,5 hp kan ingå i 90 hp rättsvetenskap. Engelska och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier. 

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kommersiell EU-rätt

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön