Visa allastudier.se som: Mobil

Kvalitativ dataanalys

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Kvalitativ dataanalys

Kursen ger en översikt av de grundläggande principerna samt analysstegen inom kvalitativ dataanalys genom att använda exempel främst från grundad teori men även från andra kvalitativa metoder/traditioner. Deltagarna ges tillfälle att genomföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys genom att insamla och analysera eget datamaterial samt använda intervjudata som tillhandahålls av kursledningen. Vidare ges deltagarna tillfälle att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar som bygger på grundad teori men även andra kvalitativa metoder.   Förväntade studieresultatKunskap och förståelseEfter genomgången kurs ska studenten kunna:Klargöra och redogöra för de grundläggande principerna och stegen inom kvalitativ dataanalys. Reflektera kring och bedöma trovärdigheten av kvalitativa analyser som baseras på grundad teori samt andra kvalitativa metoder Färdighet och förmågaEfter genomgången kurs ska studenten kunna:Utföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys.Presentera och diskutera, muntligt och/eller skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori samt andra kvalitativa dataanalyser. Värderingsförmåga och förhållningssättEfter genomgången kurs ska studenten kunna:Kritiskt granska, diskutera och utvärdera tillämpningen av kvalitativ metod i vetenskapliga studier.Undervisningens uppläggUndervisningen är koncentrerad till fyra kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter.

Förkunskaper

- För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.- Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Hitta till utbildaren

Umeå universitet