Kvalitativ dataanalys

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
7.5 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Höst 2023

Umeå
Höst 2023
2023-04-16

Kvalitativ dataanalys

Kursen ger en översikt av de grundläggande principerna samt analysstegen inom kvalitativ dataanalys genom att använda exempel främst från grundad teori men även från andra kvalitativa metoder/traditioner. Deltagarna ges tillfälle att genomföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys genom att insamla och analysera eget datamaterial samt använda intervjudata som tillhandahålls av kursledningen. Vidare ges deltagarna tillfälle att kritiskt granska och diskutera vetenskapliga artiklar som bygger på grundad teori men även andra kvalitativa metoder.  

 

Förväntade studieresultat

Kunskap och förståelse

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Klargöra och redogöra för de grundläggande principerna och stegen inom kvalitativ dataanalys. 

Reflektera kring och bedöma trovärdigheten av kvalitativa analyser som baseras på grundad teori samt andra kvalitativa metoder 

Färdighet och förmåga

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Utföra de grundläggande stegen i en kvalitativ dataanalys.

Presentera och diskutera, muntligt och/eller skriftligt, resultaten av egna och andra forskares tillämpning av grundad teori samt andra kvalitativa dataanalyser. 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomgången kurs ska studenten kunna:

Kritiskt granska, diskutera och utvärdera tillämpningen av kvalitativ metod i vetenskapliga studier.

Undervisningens upplägg

Undervisningen är koncentrerad till fyra kursveckor under kursperioden. Undervisningen sker i form av föreläsningar, gruppövningar, praktiska övningar, seminarier och hemuppgifter.

Förkunskaper

- För sökande till kursen som fristående kurs, krävs minst 120 hp varav minst 30 hp inom ett av följande områden: hälsovetenskap, miljö- och hälsoskydd eller samhällsvetenskap.- Eng B/6 från svenskt gymnasium eller motsvarande.

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Kvalitativ dataanalys

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön