Visa allastudier.se som: Mobil

Ledarskap och organisation I

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Heltid
Klassrum
Startdatum: Höst 2020 - Umeå

Ledarskap och organisation I

Kursen inriktas mot en fördjupning av teorier om ledarskap och organisation. I kursen behandlas flera perspektiv på hur organisationer och ledarskap kan förstås och studeras. Teorierna tas upp utifrån individ-, grupp-, organisations- samt omvärldsperspektiv. Via ett casearbete inriktas kursen mot organisations- och ledarskapsteorier i praktiken genom att skapa, diskutera och problematisera organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet. Även grupprocesser studeras och analyseras utifrån relevanta teorier.Efter genomgången kurs förväntas de studerande på ett fördjupat sätt kunna:– analysera och kritiskt granska teorier om och perspektiv på organisationer och ledarskap,– analysera och diskutera påverkansfaktorer på organisationer och dess ledarskap,– tillämpa kunskaper och färdigheter kring området för att utveckla organisations- och ledarskapsstrategier för en specifik verksamhet,– analysera och diskutera grupprocesser utifrån relevanta teorier.

Förkunskaper

Företagsekonomi 90 hp inkl självständigt arbete eller Idrottspedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Pedagogik 90 hp inkl självständigt arbete eller Psykologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Socialt arbete 90 hp inkl självständigt arbete eller Sociologi 90 hp inkl självständigt arbete eller Statsvetenskap 90 hp inkl självständigt arbete (eller motsvarande behörighet). Behörig är också den som har avslutade studier på något av följande program: Beteendevetenskapliga programmet med inr mot IT-miljöer, Idrottsvetenskapliga programmet, Kognitionsvetarprogrammet med inr mot psykologi, Politices kandidatprogrammet, Programmet för personal och arbetslivsfrågor, Psykologprogrammet, Sociologiprogrammet och Socionomprogrammet.Dessutom krävs En A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.

Umeå universitet

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet

Recensioner

Det finns inga recensioner för Ledarskap och organisation I

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön

Du kanske också är intresserad av: