Visa allastudier.se som: Mobil

Longitudinell befolkningsanalys

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
7.5 hp
Heltid

Longitudinell befolkningsanalys

Kursen ger en fördjupad teoretisk och praktisk kunskap om metoder för att analysera longitudinella befolkningsdata. Kursen behandlar statistiska metoder för analys av förändringar över tid på individ- eller gruppnivå, t.ex. flernivåmodeller. Kursen behandlar även metoder för livsförloppsanalys av händelser såsom fertilitet och mortalitet med t.ex. Cox-regression. Kursen baseras på unika svenska och internationella befolkningsdata som analyseras för att besvara olika befolkningsfrågeställningar.

Förkunskaper

För att antas till kursen krävs 120 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng i något av ämnena kulturgeografi, geografi, statistik, sociologi, nationalekonomi, historia, epidemiologi, psykolog, demografi, befolkningsstudier eller annan motsvarande examen. Studenten måste med godkänt resultat genomgått kursen 2BS003 Befolkningsanalytiska metoder 7.5 hp eller ha motsvarande kvalifikationer. Därutöver krävs 7,5 högskolepoäng i kvantitativ metod eller motsvarande och engelska B/6 från gymnasieskolan. 

Hitta till utbildaren

Umeå universitet