Visa allastudier.se som: Mobil

Magisteruppsats i etnologi

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Magisteruppsats i etnologi

Kursen mål är att öka och fördjupa förtrogenhet med forskningsmetodik i etnologisk forskning på avancerad nivå. Under kursen får studenten utforma ett individuellt problemområde och utveckla förmågan att formulera, planera, utföra och presentera en självständigt vald etnologisk forskningsuppgift i form av en vetenskaplig uppsats.

Förkunskaper

Kandidatexamen i etnologi eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.