Visa allastudier.se som: Mobil

Magisteruppsats i kulturanalys

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Distans
15 hp
Heltid
Startdatum: Vår 2020 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-14

Magisteruppsats i kulturanalys

Kursen innebär arbete med insamling av material inför, samt skrivande och presentation av, en vetenskaplig uppsats. Målet är att studenten tillägnar sig fördjupade kunskaper i de områden som studenten bedömer vara relevanta för dennes kulturanalytiska kompetens inom arbetsliv och/eller forskning.

Förkunskaper

Kandidatexamen i kulturanalys eller motsvarande. Eng A och svenska för grundläggande behörighet för högskolestudier.