Visa allastudier.se som: Mobil

Magisteruppsats i socialt arbete

Umeå universitet
Sammanfattning
Fristående kurser (avancerad nivå)
Umeå
15 hp
Deltid
Kommande starter

Plats & start

Sista ansökan


Umeå
Vår 2023
2022-10-16

Umeå
Höst 2022

Magisteruppsats i socialt arbete

Kursen syftar till att studenten skall genomföra ett självständigt vetenskapligt arbete om 15 högskolepoäng rörande en problemställning med relevans för ämnet socialt arbete. Genom ett självständigt uppsatsarbete tränas förmågan att systematiskt beskriva och analyser problemområden och frågeställningar som är relevanta för socialt arbete.

Förkunskaper

För tillträde till kursen krävs:- alternativ 1:Socionomexamen 210 hp, varav minst 15 hp ska bestå av kurs på avancerad nivå. Därutöver krävs 7,5 hp forskningsmetoder med relevans för socialt arbete på avancerad nivå samtDärutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska). För tillträde till kursen krävs- alternativ 2:Kandidatexamen, 180 hp, minst 90 hp i socialt arbetevarav minst 15 hp på avancerad nivå. Därutöver krävs 7,5 hp forskningsmetoder med relevans för socialt arbete på avancerad nivå.Därutöver krävs En A och SvB för grundläggande behörighet för högskolestudier (SvB om utbildningen ges på svenska).

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Magisteruppsats i socialt arbete

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön