Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogrammet i beräkningsteknik

Umeå universitet
Sammanfattning
Avancerad nivå (Magister- och Masterexamen)
Umeå
120 hp
Heltid
Startdatum: Höst 2020 - Umeå
Sista ansökan: 2019-04-14

Masterprogrammet i beräkningsteknik

Beräkningsteknik handlar om att utveckla och använda datorer och matematiska metoder för att modellera, simulera och visualisera olika system i naturen eller samhället. Ofta hanterar du stora mängder data i komplexa system. Metoderna kan användas till allt från att göra riskanalyser till att undersöka ekologiska mekanismer eller konstruera datorspel och specialeffekter inom film.

Förkunskaper

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. Särskilda förkunskapskrav är: 60 hp som inkluderar ett examensarbete om minst 15 hp i ett beräkningstekniskt ämne (beräkningsteknik, matematik, datavetenskap, fysik, eller motsvarande), 15 hp datavetenskap varav programmeringsmetodik 7,5 hp och teknisk-vetenskapliga beräkningar/numeriska metoder 7,5 hp eller motsvarande. 30 hp matematik som ska innehålla områdena envariabel- och flervariabelanalys samt linjär algebra. Engelska B/6.

Examen & Intyg

Masterexamen

Hitta till utbildaren

Umeå universitet