Visa allastudier.se som: Mobil

Masterprogrammet i Nationalekonomi

Umeå universitet
Sammanfattning
Program (avancerad nivå)
Umeå
120 hp
Heltid
Kommande starter

Plats & start


Umeå
Höst 2022

Umeå
Höst 2022

Masterprogrammet i Nationalekonomi

I ett samhälle under ständig utveckling finns det ett stort och växande behov av goda ekonomiska kunskaper. Vi erbjuder, utöver en generell profil, även profiler inom miljöekonomi och hälsoekonomi. Du kommer att få utveckla din förmåga att förstå och använda nationalekonomins olika verktyg och angreppssätt för att tackla de problem samhället står inför. Programmet ges av den AACSB-ackrediterade Handelshögskolan vid Umeå universitet.Under utbildningenDet första två terminerna är likadana för alla oavsett val av profil. Den första terminen syftar till att lära ut de matematiska och ekonometriska grunderna som behövs för avancerade studier i nationalekonomi, samt att ge en djup förståelse i mikroekonomi. Den andra terminen ägnas åt makroekonomi och kurser i arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi. En magisteruppsats avslutar den andra terminen.Under den tredje terminen läser du de kurser som är unika för din profil och som erbjuder dig andra erfarenheter och kunskaper än vad de vanliga kurserna ger, och du får chansen att verkligen gå på djupet inom det du är intresserad av.Den avslutande terminen inleds oavsett val av profil med en kurs i arbetsmarknadsekonomi eller offentlig ekonomi. Terminen fortsätter sedan med en kurs i antingen miljöekonomi eller hälsoekonomi och avslutas med en masteruppsats.UndervisningsformUndervisningen på programmet ges i huvudsak i föreläsningsform av institutionens seniora personal. Att de professorer och docenter som undervisar på programmet även bedriver högkvalitativ forskning inom området borgar för en bra standard och tydlig forskningsanknytning. Utöver föreläsningar förekommer seminarier där vetenskapliga artiklar diskuteras, grupparbeten och individuella uppgifter.UppsatserExamensarbetet är din möjlighet som student att visa att du kan omsätta dina teoretiska kunskaper i en egen vetenskaplig uppsats. Under din tid på mastersprogrammet kommer du få skriva två uppsatser; en uppsats (15 hp) i slutet av första året och ytterligare en uppsats (15 hp) i slutet av andra året. Det ger dig möjlighet att fokusera på ett eller två ämnen du tycker är intressanta! Du kommer även att vässa din skriftliga förmåga och bli bättre på att uttrycka dig i text.ForskningsanknytningProgrammet är tydligt forskningsinriktat och de lärare och professorer du möter har starka positioner inom internationell forskning, men även goda kontakter med myndigheter och det omgivande samhället.Du väljer profil under termin treProfil inom Miljö- och naturresursekonomiI samarbete med SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) har vi skapat en profil i miljö- och naturresursekonomi.Profil inom HälsoekonomiTillsammans med den medicinska fakulteten kan vi erbjuda en profil i hälsoekonomi.Generell profilHär läser du finansiell ekonomi och har goda möjligheter till praktik eller utlandsstudier.Hållbarhetsperspektivet allt viktigareHållbarhetsfrågorna får ett allt större utrymme i dagens företag och organisationer och vi var tidigt ute med att lyfta in dessa frågor i våra utbildningar. Tillsammans med studenterna arbetar vi aktivt för en mer hållbar Handelshögskola och med att anpassa kurserna på programmet för att på ett bra sätt lära ut om och för hållbarhet. I vårt arbete tar vi de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som utgångspunkt och du som väljer någon av våra inriktningar mot hälso- eller miljöekonomi ges goda möjligheter att specialisera dig inom dessa områden. Vårt hållbarhetsarbete är certifierat enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi är medlemmar i de internationella nätverken GBSN, PRME och SDSN.Efter utbildningenBetoningen på en teoretisk fördjupning, med tydliga inslag av tillämpad analys, ger mycket goda förutsättningar för arbete med avancerade utrednings- och analysuppdrag, främst inom det samhällsekonomiska området men även inom den privatekonomiska sfären.Eftersom programmet ger dig både teoretisk fördjupning och tillämpad analys får du mycket goda förutsättningar att jobba med avancerade utrednings- och analysuppdrag inom både offentlig och privat sektor. Framtida arbetsgivare finns bland alla som har behov av avancerade ekonomiska analyser. Vilka val du själv gör under studietiden påverkar dina framtida möjligheter, och några exempel på arbetsplatser är Riksbanken, departement (t.ex. Finansdepartementet), statliga verk (t.ex. Konkurrens- och Naturvårdsverket), länsstyrelser, kommuner, forsknings- och utredningsinstitut, större företag, banker och intresseorganisationer.

Förkunskaper

Examen på grundnivå som omfattar minst 180 högskolepoäng eller motsvarande utländsk examen. 75 högskolepoäng i nationalekonomi och 15 högskolepoäng i statistik, ekonometri, matematik eller motsvarande. Dessutom krävs dokumenterad språkfärdighet motsvarande Engelska 6/B från gymnasiet.

Examen & Intyg

Magisterexamen, Masterexamen

Umeå universitet

Välkommen till Umeå universitet

Att studera är första steget mot en spännande framtid. Att studera är också att ha kul under tiden. Gör det tillsammans med 36 000 studenter från hela världen! För att studierna ska fungera riktigt bra är det viktigt med en miljö att trivas...


Läs mer om Umeå universitet och visa alla utbildningar

Hitta till utbildaren

Umeå universitet


Recensioner

Det finns inga recensioner för Masterprogrammet i Nationalekonomi

Jobb & Lön

Var finns framtidens jobb & hur mycket kommer jag att tjäna?

Få koll på vad du kan tjäna efter din utbildning och om den branschen är värd att investera din tid i.

Till Jobb & Lön